זיכרון אחרון

יום הזיכרון תשע"ד

פרוייקט מיוחד – זיכרון אחרון