פרח אמיתי שלא הספיק לפרוח

צער וכאב – הרבה כאב

סבלכם סבלנו
כאבכם כאבנו.

למרות שאינני מתיימר לדעת מה רב הוא הצער בו אתם שרויים אני יכול לרק לנחם אתכם . ממה שראיתי באתר – אבד לכם ולנו פרח אמיתי שלא הספיק לפרוח. יהי זכרו ברוך ואמן שישמור עלינו שם בשמיים. עלינו ועל ילדינו שלא ידעו עוד צער בחייהם.
חזקו ואמצו. מי שברך את אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את בנינו בברכת ביטחון ושלום.

רוברט, נהריה