סיפור הגבורה

נפעם ונדהם מסיפור הגבורה של לירז טיטו הגדול מכולם.
שלא תדעו עוד צער משפחה יקרה.
בן דודי קבור בסגולה, אנסה למצוא את קיברו של לירז טיטו הגדול מכולם ואעמוד לזכרו.
איי כואב הלב