נער יפה תואר

ושוב מכה התובנה הזו (ואני איני נער, לחמתי שם עוד לפני שהגיבור הזה, לירז הי"ד, נולד), הטובים שבילדינו . יהי רצון שנהיה ראויים לקרבן הזה. נער יפה תואר ברוך כשרונות ומסור שנעקד על מזבח קיומנו. אי אפשר שלא להתפעל, אי אפשר שלא לדמוע.

אילן