נח בין המלאכים העננים ואלוהים

אני מקווה שטוב לך למעלה,
ושאתה נח בין המלאכים העננים ואלוהים,
אני מקווה שאתה שומר על משפחתך והחברים,
תדע שלמרות שלא הכרנו אני בטוחה שהיית יחיד ומיוחד… והזיכרון שלך הוא זיכרון מיוחד..
תיהיה נשמתך צרורה ברוח החיים.
יהי זכרו ברוך לעד.

רותם פרג'ון