נחומי מכל הלב

למשפחת טיטו היקרים:
לפני כמה זמן ביום הזיכרון הקרינו את הסרט על בנכם לירז נדהמתי הסרט מאוד ריגש אותי והתחלתי לבכות.
אתם לא יודעים כמה זה מצער אותי נכנסתי לאתר שוב ושוב ולא נמאס לי.
אני מוסרת לכם את תנחומי מכל הלב, ימית.