לזכור אותך

יש אנשים שלא צריכים את יום הזכרון בשביל לזכור אותך.
זוכר ולא שוכח,
ליאור.