כמו בכל שנה

עברה עוד שנה בלי לירז.
נכנסתי כמו בכל שנה לאתר ואיך ששמעתי את הקול מהמשיבון ואת התמונה הכל עלה לי בבום.
הבדיחות, החיקויים. ליווינו אחד את השני במהלך שנה של קורסים פיקודיים מקורס סמלי הנדסה ועד לקורס קצינים.
אני לא אשכח אותך בחיים

אביחי שקד