כואב את כאבכם

כואב את כאבכם, בימים אלה סיימנו להקים אתר לזכרו של בני אשר נפל בלבנון על הבופור בפברואר 2000 סמל צחי איטח ז"ל . הזכרון הוא הדבר היחיד עליו אנו מתרפקים .
אל"מ מיל' אריה איטח – אביו של צחי ז"ל.