יותר מתגעגעת לרגעים שלנו יחד מתמיד

נסיך שלי ,
יותר אוהבת מתמיד
יותר מתגעגעת לרגעים שלנו יחד מתמיד…
יותר כואבת איך שהלכת לי מתמיד…