יהי זכרו של לירז ברוך

למשפחת טיטו,
לא הכרתי את לירז, אך התרשמתי עמוקות
מסיפור חייו ומאופיו הנפלא המתואר באתר.
שלא תדעו עוד צער.
יהי זכרו של לירז ברוך.

גילה