היית מישהו מיוחד

יושב אני מול המחשב ודפי נרטבים
לא לא הכרנו ולא ידענו אחד על קיומו של השני אבל הכאב בראותי אותך צוחק ומחייך כמו כל החיים לפניך ורק טוב צפוי לך ועל כן כל שנותר הוא לצחוק הכאב הזה חודר לליבי כמו היית אחי הצעיר
מי יתן ושם למעלה המלאכים דואגים לך אותו בחור יפה אותו בחור חייכן אשר בלי להכירך יודע אני כי היית מישהו מיוחד רב כאבי אחי לירז על כי הדרך להכירך עברה דרך המסך הקר

באהבה עידו