ברגשי כבוד

לא זכיתי להכיר את בינכם היקר הי"ד
אך כמי שחי במדינה בזכותו עלי להוקיר תודה
אני יודע שאין ולו מעט נחמה לאסונכם
אך הנני מוצא לנכון לחזק אתכם ומי יתן וזה יקל ולו למעט על כאבכם העצום

ברגשי כבוד והשתתפות בצער כנים
דוד חיים