במקום שבו ישן המלאך יפתחו שמי עולם

במקום שבו ישן המלאך יפתחו שמי עולם,
האור יבוא מהצד השני, וינגע בחלום.
לירז, כתבתי לך את זה ביום הנפילה
לא היה לי אומץ לבוא ללויה,
ואין לי אומץ לבוא לאזכרות
תסלח לי.
חובש 605 משה כהן