בוכים אתכם

ביקרתי בשבעה כשהגיבור לא חזר הביתה, ביום זה בוכים אתכם, יהא זיכרו ברוך,
באהבה איילה של תקוה