אין בכוחן של מילים לנחם

משפחת טיטו היקרה

אני יודע שאין בכוחן של מילים לנחם
אך רוצה אני ביום זה לחזק אתכם
להביע את רגשי ההשתתפות הכנים בצערכם הכבד
אוהב ומחבק
דוד חיים